درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی شرکت پالایش نفت اصفهان در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 109 درصد افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت پالایش نفت اصفهان در نیمه نخست سال 1401 توانست از فروش محصولات خود 1,775 هزار میلیارد و 316 میلیون و 160 هزار ریال درآمدزایی کند. محصولات تولیدی این شرکت شامل گاز مایع، سوخت سبک جت، سوخت سنگین جت، وکیوم باتوم، حلال ها، گوگرد، آبزوریسایکل، روغن خام، نفت کوره سبک، نفت کوره، هیدروژن، مخلوط آروماتیک های سبک، هیدروکربورهای بدون شاخه، نفتای سبک و سنگین، آیزوفید، بنزن، نفت سفید، پروپان و نفت گاز است.

درآمد فروش محصولات این شرکت پالایشی در دوره 6 ماهه منتهی به 1400 معادل با 851,078 میلیارد و 682 میلیون ریال بود. در آمد  6 ماهه نخست سال 1401 شپنا نسبت به 6 ماهه نخست سال 1400 از محل فروش محصولات از رشد 109 درصدی همراه بوده است.

این شرکت پالایشگاهی با سرمایه ای معادل با 190,000 میلیارد ریال توانسته در نیمه نخست سال جاری هزینه های خود را نسبت به درآمدهای ایجاد شده بهتر کنترل کند و حاشیه سود خود را تا حدود زیادی افزایش دهد.  در جدول زیر می توان روند تغییرات حاشیه سود این شرکت را در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته مشاهده کرد.

نیمه نخست سال 1401نیمه نخست 1400
حاشیه سود( زیان) ناخالص14%7%
حاشیه سود( زیان) عملیاتی14%6%
حاشیه سود( زیان) خالص12%5%

 

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید این شرکت در نیمه نخست سال 1400 تنها توانسته بود حاشیه سود ناخالص 7 درصدی را ایجاد نماید که در نیمه نخست سال جاری به 14 درصد افزایش یافته است. کنترل بهای تمام شده محصولات خود نسبت به دوره مشابه در سال گذشته شپنا را به حاشیه سود مطلوب رسانده است. همچنین افزایش حاشیه سود خالص از 5 به 12 درصد نیز نشان از آن دارد که علاوه بر کنترل بهای تمام شده محصولات خود، شرکت در کنترل هزینه های مالی و سایر هزینه های خود و ایجاد سایر درآمدها مطلوب تر عمل نموده است.

بیشتر بخوانید:  رشد 422 درصدی درآمد عملیاتی «سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر»

پالایش نفت اصفهان در نیمه نخست سال جاری از محل سرمایه گذاری های خود موفق به کسب درآمد 9,540 میلیارد ریالی شده است. این درحالیست که در دوره مشابه سال گذشته، درآمد حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت تنها معادل  4,664 میلیارد و 755 میلیون ریال بوده است.

همچنین این شرکت با وارد نمودن طرح بزرگ محیط زیستی تصفیه گازوییل در مدار تولید خود، موفق به تولید گازوییل یورو 5 شده است. با ایجاد این طرح تمامی گازوییل تولیدی شرکت مطابق با استانداردهای یورو 5 اروپا تولید می گردد. همچنین مقدار گوگرد 23 میلیون لیتر گازوییل از 10 هزار به 10 ppm کاهش می یابد. این شرکت با بهره برداری از طرح ضلع جنوبی پالایشگاه می تواند تولید خود را بیشتر بهبود و بهینه بخشد.