هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیشنهاد افزایش سرمایه 68 درصدی را خود را به صاحبان سهام شرمت ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیشنهاد افزایش سرمایه 68 درصدی را خود را به صاحبان سهام شرمت ارائه داد.

براساس این پیشنهاد سرمایه این شرکت از 530 میلیارد ریال به 890 میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

این افزایش سرمایه 360 میلیارد ریالی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از محل سود انباشته و به منظور  تأمين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرح‌هاي توسعه در دست اجرا الف: احداث خط نورد گرم شمار 2 ب: احداثِ نيروگاه سيکل ترکيبي به ظرفيتِ اسميِ 914 مگاوات * خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي (50 دستگاه لکوموتيو) * جبرانِ مخارج سرمايه‌اي انجام شده بابت تکميل طرح‌هاي در دست اجرا * جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير * مشارکت در افزايش سرماية شرکت‌‌هاي سرمايه‌پذير * جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته (خريدِ سهام) * تأمينِ بخشي از سرمايه در گردشِ مورد نيازِ شرکت خواهد بود.

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره  شرکت “فولاد” جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  تاییدیه حسابرس به افزایش سرمایه 50 درصدی "فگستر"