حمایت مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه می تواند در قالب مصاحبه و یا ترغیب نمودن افراد به سرمایه گذاری در بازار صورت پذیرد. همچنین حمایت محتوایی مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نظرات فعالین بازار سرمایه می تواند با سجنش قوانین در تصمیم گیری آنها نمود یابد.

به گزارش بورس امروز؛ حمایت مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه می تواند در قالب مصاحبه و یا ترغیب نمودن افراد به سرمایه گذاری در بازار صورت پذیرد. همچنین حمایت محتوایی مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نظرات فعالین بازار سرمایه می تواند با سجنش قوانین در تصمیم گیری آنها نمود یابد.

یکی از مصادیق بارز ورود مجلس در بازار سرمایه، در قیمت گذاری محصولات از سوی نهادهای دولتی است. دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت مشخص برای محصولات باید کاهش یابد. اگرچه در مباحث استراتژیک و امنیت غذایی، قیمت گذاری دستوری باید صورت پذیرد.

اما در حالت کلی معضل اصلی اقتصاد و بازار سرمایه قیمت گذاری و چند نرخی بودن برخی از مواد و محصولات و  چند نرخی بودن ارز است. حل این موضوعات نیازمند مصوبه ی قانونی از سوی مجلس است. تعیین نرخ قیمت انرژی و خوراک صنایع مبنی بر تعیین نرخ گاز به عنوان خوراک محصولات شرکت های پتروشیمی و یا نرخ انرژی صنایع از جمله فولاد از موضوعاتی است که قانون گذار باید برای آن یک فرمول قابل تعدیل و بلندمدت تدوین نماید.

این فرمول باید مرتبط و منعطف با شرایط اقتصادی بازارهای جهانی باشد. در حالی قیمت محصولات در بازار جهانی افزایش می یابد که در کشور به دلیل حمایت از تولید داخلی و صنایع با قیمت پایین معامله می شوند، این امر می تواند بازار و اقتصاد را دچار ضعف و بحران نماید.

اخیرا به دلیل افزایش نرخ گاز شرکت های پتروشیمی به خصوص شرکت های متانولی، بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفته است. در حالی قیمت این محصول در بازار ثابت است که نرخ خوراک جهانی از روندی صعودی برخوردار است. در اقتصاد زمانی که تصویر درستی از آینده وجود نداشته باشد امکان تصمیم گیری مناسب هم وجود نخواهد داشت و یا تصمیمات محافظه کارانه خواهد بود.

  • نویسنده : قادر معصومی – مدیر صندوق توسعه و بازار
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  آیا صندوق پالایشی یکم سود آور می شود؟