قربانی مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال، نرخ برابر ارز را در دوره 6 ماهه نخست سال 290 هزار ریال اعلام کرد. 

به گزارش بورس امروز، قربانی مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال، نرخ برابر ارز را در دوره 6 ماهه نخست سال 290 هزار ریال و نرخ شکر سفید را نیز در طی این دوره معادل با 177 هزار و 886 ریال اعلام کرد.

وی در خصوص برخی بندهای حسابرس نیز از جمله، انعقاد قرارداد خرید و واردات شکر خام، اختلاف حساب با سازمان حمایت از مصرف کننده، اعتراض به مالیات سال های 1399 و 1398، پرداخت های نقدی شرکت و عدم دخالیت شرکت در پرداختی به بازارگردانی توازن کوروش توضیحاتی را ضمیمه نمود.

قربانی در خصوص بند 3 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل که مربوط به عدم ثبت سفارش در خصوص انعقاد قرارداد خرید و واردات شکر خام با شرکت زرین دانه سرآشپز، مصادف با 8 هزار تن شکر خام در سال 1399 به مبلغ 800 میلیارد ریال بوده بیان کرد: شرکت قند چهارمحال پرداخت های خود را در خصوص این قرارداد در طی چندین مرحله پرداخت نموده و طبق قرارداد، بنا گردید که در صورت عدم واردات شکر خام، شرکت زرین دانه ماهانه 2 درصد سود به شرکت قند چهارمحال پرداخت نماید. در نیمه نخست سال جاری، شرکت زرین دانه طبق قرارداد عمل کرده است و از این بابت نیز مشکلی وجود ندارد.

وی مبالغ 36.3 میلیارد ریال مربوط به مابه تفاوت نرخ ارز دولتی دریافتی جهت شکر خام وارداتی و آزاد، 863.6 میلیارد ریال بابت ذخیره مابه تفاوت بهای شکر سفید با مبلغ فروش مصوب، 153.4 میلیارد ریال مختص به 66.8 هزار تن شکر تولیدی و 148 میلیارد ریال نیز بابت طلب از سازمان جهاد کشاورزی در بند 5 گزارش حسابرس این شرکت اشاره کرد که ئر تأکید بر موارد خاص منعکس گردیده بود.

بیشتر بخوانید:  مجمع عمومی سالانه «بفجر» روز دوشنبه 28 تیر ماه 1400 برگزار می شود

مدیرعامل قچار بیان کرد: قریب به اتفاق تمامی کارخانجات قند سال هاست که به صورت مشترک با اختلاف حساب با سازمان حمایت از مصرف کننده درگیرند که پس از جلسات متعدد انجمن صنفی کارخانجات قند با این سازمان هنوز توافقی صورت نگرفته و کماکان این مسئله حل نگردیده است.

قربانی در خصوص بند 6 گزارش اجمالی حسابرس که مربوط به اعتراض شرکت به تشخیص مالیات بر عملکرد شرکت در سال های 1398 و 1399 به مبلغ 195 میلیارد ریال بوده است، گفت: در اصل در این گزارش حساب دارایی در جریان تکمیل به دلیل اینکه در شش ماهه دو سال اسناد آن ثبت گردیده به صورت راکد گزارش شده و روند آن در حسابها اعمال نگردیده است.

همچنین وی افزود: هنوز تکلیف قطعه زمینی به متراژ 201 متر از لحاظ سند رسمی ثبت نگردیده است.

در گزارش حسابرس ذکر شده که وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت در دوره مالی میان دوره ای منفی بوده که قربانی دلیل ایجاد این امر را پرداخت بابت اعتبارات اسنادی جهت خرید شکر خام اعلام کرده است.

مدیرعامل شکت قند چهارمحال در خصوص اظهارات حسابرس در بند 9 که گزارش کرده که شرکت قند چهارمحال مبلغ 625 میلیارد ریال چک شرکت زرین دانه را نزد بانک اقتصاد نوین قرارداده که به دلیل عدم ارائه صورت ریز اقلام، نمی توان مبلغ مذکور را از اسنادی که موضوع تسلیم آن به اتمام رسیده و عودت نشده را استخراج کرد، عنوان کرد: شرکت زرین دانه چک های ضمانت را مسترد نموده است، در نتیجه این شرکت از این بابت هیچگونه تعهدی ندارد.

بیشتر بخوانید:  پیشنهاد افزایش ۲۰۰ درصدی سرمایه «شکبیر»

در بند 10 گزارش حسابرس، مبلغ 132 میلیارد ریال از مانده سرفصل دارایی های در جریان تکمیل و 66 میلیارد ریال از پیش پرداخت های سرمایه به صورت راکد گزارش شده که قربانی در این خصوص توضیح داد: این راکد به نظر رسیدن تنها به این دلیل است که حساب دارایی در جریان تکمیل به این دلیل که در شش ماهه دوم سال اسناد آن ثبت گردیده است.

حسابرس بند 11 گزارش خود را به 37.5 میلیارد ریال سرمایه گذاری در صندوق بازارگردان توازن کوروش اختصاص داده که قربانی در توضیح به این بند اعلام کرد: مبلغ پرداختی توسط شرکت زرین دانه صورت پذیرفته و شرکت قند چهارمحال در آن هیچگونه دخالتی را نداشته است.

  • منبع خبر : کدال