سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت پتروشیمی شیراز موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت پتروشیمی شیراز موافقت نمود. پیشنهاد این افزایش سرمایه در 29 شهریور سال جاری توسط هیئت مدیره این شرکت ارائه شد. افزایش سرمایه مذکور از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و استفاده از معافیت مالیاتی صورت می گیرد.

با انجام این فرایند، سرمایه شرکت از 5 هزار میلیارد و 100 میلیون ریال به 15هزار میلیارد و 300 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید:  ثبت افزایش سرمایه 6 هزار میلیاردی «مادیرا»

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فرابورس