بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۵ میلیون و ۴۳۶ هزار تن انواع محصولات توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در هشت ماهه ۱۴۰۱ است.

به گزارش بورس امروز،بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۵ میلیون و ۴۳۶ هزار تن انواع محصولات توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در هشت ماهه ۱۴۰۱ است.

فولاد مبارکه در این مدت ۳ میلیون و ۲۱۱ هزار تن محصولات گرم، ۹۶۸ هزار تن محصولات سرد، ۱۹۹ هزار تن محصولات پوشش دار و یک میلیون و ۵۸ هزار تن سایر محصولات تولید کرد.
مجموع فروش این شرکت در ۸ ماهه امسال ۱۰۲۴ هزار و ۹۱۲ میلیارد و ۲ میلیون ریال به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۲.۳ درصدی نشان می‌دهد.
۵۷ هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال از جمع درآمدهای ۸ ماهه امسال ناشی از صادرات محصولات بوده است.

بیشتر بخوانید:  نرخ سود سپرده گذاری در بانک گردشگری مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار است