رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با راه‌اندازی سامانه‌ای سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران شرکت‌ها و نهادهای مالی بورس برای عموم منتشر خواهد شد.

به گزارش بورس امروز، مجید عشقی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام خبر ویژه‌ای جهت افزایش شفافیت بازار سرمایه بیان کرد: دستورالعمل انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران ناشران و نهادهای مالی تدوین شد.

با اجرای این قانون نام متخلفان مدیران نهادهای مالی هم منتشر خواهد شد. بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور، قانونی بوده که ۱۳ سال بر زمین مانده و از این پس اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی در حال پیگیری است و امید است بتوانیم در این زمینه اقداماتی انجام دهیم.

وی از انتشار گسترده اوراق بیمه سهام بر روی پرتفوی ۹۶درصد سهامداران و میزان مشارکت ببش از ۵۸۰هزار نفر خبر داد و ادامه داد:طرح بیمه سهام برای اشخاص حقیقی شکل گرفت و از طریق صندوق تثبیت اقدام به انجام این کار انجام می شود.

عشقی در خصوص بحث‌های مربوط به انتشار اوراق گفت: اختیار فروش تبعی به صورت مکانیزه انجام شود.

وی در خصوص بحث نظارت بر بازار افزود: نظارتبر بازار و نهادهای مالی از مهم‌ترین وظایف سازمان بورس است. دستورالعمل انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران ناشران و نهادهای مالی تدوین شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این قانون، نام متخلفان مدیران نهادهای مالی هم منتشر خواهد شد. بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور، قانونی است که ۱۳ سال بر زمین مانده و از این پس اجرایی خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سهام عدالت گفت: که این موضوع در دست دولت نیست و در شورای عالی بورس این موضوع مطرح شد و از سال گذشته تصمیم بر این شد که در میان مدت به کانون سهام عدالت منتقل شود و سهامداران می‌توانند در مجامع شرکت‌ها حاضر شوند.

بیشتر بخوانید:  افزایش صادرات سنگ آهن ایران

وی افزود: محور تصمیم‌گیری در خصوص سهام عدالت غیرمستقیم، کانون سهام عدالت است و برای دوره گذار که مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود، برنامه‌ریزی در شورا انجام شد تا کمیته سه نفره باشد.