هیئت مدیره شرکت ریل پرداز سیر پیشنهاد افزایش سرمایه 28 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت ریل پرداز سیر پیشنهاد افزایش سرمایه 28 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

براساس این پیشنهاد سرمایه این شرکت از 3،732میلیارد ریال به 4،766 میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

این افزایش سرمایه در “حریل ” از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالي و استفاده از مشوق مالياتي از محل سود انباشته در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت صورت خواهد پذیرفت. 

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره  جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  پیشنهاد افزایش سرمایه 75 درصدی"فمراد"