سازمان بورس با افزایش سرمایه 100 درصدی فروسیلیسیم خمین موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت فروسیلیسیم خمین در 20 تیر 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی را ارائه نموده است. پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز با این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت موافقت نمود.

این افزایش سرمایه 800 میلیارد ریالی، سرمایه شرکت را از 800 میلیارد ریال به یک هزار میلیارد و 600 میلیون ریال افزایش خواهد داد.

بیشتر بخوانید:  «مدیریت» هیچ سودی محقق نکرد