مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ایساتیس پویا اظهار داشت: شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا در راستای اهداف بلند مدت خویش اقدام به سرمایه گذاری و خرید 100 درصد پروژه مفتول نموده است.

به گزارش بورس امروز، خبیری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ایساتیس پویا اظهار داشت: شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا در راستای اهداف بلند مدت خویش اقدام به سرمایه گذاری و خرید 100 درصد پروژه مفتول نموده است.

وی ادامه داد: این پروژه 400 هزار تنی از شرکت صنایع مفتول کاران یزد به مبلغ 720 میلیارد ریال طبق قیمت کارشناسی است.

وی اضافه کرده است: شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا قصد دارد خط تولید انواع میلگرد و مفتول صنعتی و آلیاژی و ساختمانی ( ساده کربنی) به ظرفیت چهارصد هزار تن در سال داه اندازی نماید.

وی تصریح کرده است:67 درصد این سهام به شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا ( سهامی عام) و شرکت های تابعه و 33درصد آن به شرکت مفتول کاران یزد واگذار گردیده است.

وی ادامه داده است : از جمله عوامل مهم در خصوص خرید پروژه فوق الذکر دارا بودن دانش فنی و تخصص کافی در صنعت فولاد است. همچنین پتانسیل ایجاد ارزش افزوده توسط گروه ایساتیس پویا در صنعت فولاد از موارد دیگر است . کسب سود، ایجاد اشتغال، ظرفیت پذیرش شرکت در بازار سرمایه از دیگر موارد خرید این پروژه محسوب می شود

  • منبع خبر : کدال