هیئت مدیره شرکت باما پیشنهاد افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی  را ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت باما پیشنهاد افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی  را ارائه داد.

براساس این گزارش سرمایه شرکت“کاما” از 10 هزار میلیارد ریال به 20 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته، به منظور جبران مخارج سرمايه اي گذشته و سرمايه گذاري انجام شده، تامين سرمايه در گردش و خريد سرمايه گذاري هاي جديد صورت خواهد پذیرفت .

این پیشنهاد از سوی هیئت مدیره شرکت باما جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال