با معامله قیمت سهام شرکتهای پالایشی حاضر در پرتفوی صندوق پالایش یکم  در قیمتهای منطقی، بازار گردان این صندوق دولتی می تواند قیمت هر واحد "پالایش" را به 90  درصد nav  آن برساند. 

محمدهادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز بر اصلاح قیمت هر واحد صندوق ارزش مسکن تا رسیدن به nav تاکید کرد.

به اعتقاد او؛ هر صندوق قابل معامله ای در بازار سرمایه در مسیر خود حرکت می کند و با توجه به امکانات موجود خود، به کمک بازار گردان می تواند قیمت هر واحد خود را به نقطه مطلوب برساند.

وی تصریح کرد: با توجه به معاملات هیجانی در صندوق ارزش، با گذشت زمان در میان مدت قیمت هر واحد آن به nav خود نزدیک خواهد شد.

وی nav ده هزار  ریالی را برای صندوق ارزش منطقی دانست که در آینده متناسب با ارزش بازار ملک و اجاره بها، به آن خواهد رسید به گونه ای که در نهایت معاملات صندوق  ارزش در آینده براساس nav خواهد بود.

وی با اشاره به غیر فعال بودن اساسنامه صندوق ارزش مسکن، قیمت هر واحد از صندوق پالایش یکم در بازار سرمایه را حدود ۷۰ درصد ان ای وی در بازار اعلام کرد.

وی یاد آورشد: اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه صندوق پالایش یکم منجر به تغییر nav صندوق مزبور شده است. در این میان با توجه به منابعی که در اختیار بازار گردان این صندوق قرار گرفته است، در صورتی که هر واحد آن بالاتر از nav مورد معامله قرار گیرد، با کنترل بازار گردان، هر واحد از این صندوق با 90 یا 95درصد قیمت nav  مورد معامله قرار خواهد گرفت.

وی به برخورداری صندوق پالایش یکم از منابع نقدآزاد، منابع بانکی و سودهای نقدی شرکتهای پالایشی اشاره کرد که به عنوان منابع مالی می تواند در زمان ابطال واحدها از سوی سرمایه گذاران مورد استفاده صندوق قرار گیرد. بر این اساس شاهد اقدام صندوق برای تامین نقدینگی مبنی بر فروش سهام در بازار سرمایه نخواهیم بود.

وی در برابر این سوال که آیا برای همخوانی nav صندوق پالایش یکم با قیمت ها از رشد قیمت سهم سایر نمادهای پالایشی جلوگیری به عمل خواهد آمد، اظهارداشت: در واقع با ارائه راهکاری، بازار گردان می تواند برخی از منابع را صرف شرکتهای حاضر در پرتفوی خود کند.

وی تصریح کرد: در واقع با معامله قیمت سهام شرکتهای پالایشی حاضر در پرتفوی صندوق پالایش یکم  در قیمتهای منطقی، بازار گردان این صندوق دولتی می تواند قیمت هر واحد “پالایش” را به 90  درصد nav  آن برساند.