سازمان بورس با 41 درصد از پیشنهاد افزایش سرمایه هیئت مدیره بیمه سرمد موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت بیمه سرمد در 20 شهریور 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 48 درصدی خود را ارائه می دهند. پس از تایید حسابرس، سازمان بورس با 41 درصد این افزایش سرمایه موافقت نمود. در همین راستا سرمایه این شرکت از 4 هزار میلیارد ریال به 6 هزار میلیارد و 761 میلیون و 553 هزار و 62 ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه بیش از یک هزار میلیارد و 961 میلیون ریالی بیمه سرمد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد.

این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.