شرکت زامیاد مجوز تغییر بیش از 10 درصدی قیمت محصولات خود را دریافت نمود.

به گزارش بورس امروز، شرکت زامیاد اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف را در 30 آبان 1401 در سامانه کدال نشاند.

این اطلاعیه به علت دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصدی در نرخ فروش محصولات نیسان تک سوز، نیسان دوگانه سوز، نیسان پادرا، و نیسان دیزل بوده است. قیمت قبلی این محصول 3 میلیارد و 590 میلیون ریال بوده که حدودا با رشد 9 درصدی قیمت به 3 میلیارد و 899 میلیون ریال افزایش یافته است.