رشد قیمت جهانی کود اوره منجر به افزایش سود آوری شرکت پتروشیمی کرمانشاه شد.

به گزارش بورس امروز؛ سید جعفر هاشمی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه عطف به صورت مالی منتشره به 31 شهریور 1401, به دلایل افزایش حدود 116 درصد سود عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه اشاره کرد که به رغم افزایش هزینه های تولید، عمدتا هزینه های گار خوراک، سوخت و هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه های جانبی صادراتی صورت گرفته است.

به گفته وی؛ با توجه به افزایش قیمت جهانی کود اوره و نرخ فروش های صادراتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل، رقم فروش صادراتی افزایش داشته است.

وی همچنین در بیان دیگر دلیل افزایش فروش خارجی، به نحوه قیمت گذاری کود اوره تحویلی به خدمات حمایتی کشاورزی اشاره کرد که متاثر از قیمت فروش محصول اوره در بورس کالا است.

بر این اساس وی تصریح کرد: در شش ماهه ابتدای سال 1401، کوده اوره نسبت به دوره مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است و درآمد عملیاتی ثبت شده در دفتر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در واقع این افزایش ناشی از مابه التفاوت با قیمت کشف شده در بورس کالا و پرداخت وجه توسط خدمات حمایت کشاورزی بود که بعنوان طلب در دفاتر ثبت شد.

  • منبع خبر : کدال