سازمان بورس با افزایش سرمایه 50 درصدی تجارت الکترونیک پارسیان موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، در 27 مهر 1401، هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان پیشنها افزایش سرمایه خود را ارائه می دهد.

پس از تایید حسابرس، سازمان بورس نیز با این افزایش سرمایه 50 درصدی موافقت می کند. در پی این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 6 هزار میلیارد ریال به 9 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد. افزایش سرمایه مذکور از محل سود انباشته و به منظور توسعه و نوسازی و اصلاح اکوسیستم شبکه پرداخت شرکت صورت می گیرد.