پس از مصوبه فولاد مبارکه در شهریورماه امسال مبنی بر انتشار اوراق سهام خزانه، دومین اوراق خزانه این شرکت فولادی منتشر شد.

به گزارش بورس امروز، مهدی کویتی معاون مالی و اقتصادی فولاد مبارکه از  مجوز سازمان نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی در ارتباط با  فروش سهام خزانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( انتقال به صندوق اختصاصی بازارگردانی فولاد مبارکه) خبر داد .

براساس این مجوز 2 میلیارد و 576 میلیون و 124 هزار و 162 سهم در 29 آبان 1401 به قیمت 4،980 ریال به صندوق بازار گردانی توسعه فولاد مبارکه انتقال یافت.

این گزارش می افزاید: اولین برنامه فروش سهام خزانه فولاد مبارکه، مصوب جلسه هیئت مدیره این شرکت در شهریور ماه 1401 بود. در این اقدام، هدف حمایت از سهام شرکت با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه متقاضی فروش سهام خزانه با برنامه فروش تعریف شده بود. در واقع شرکت فولاد مبارکه در مصوبه شهریورماه امسال خود در انتشار اوراق خزانه، هدف از افزایش فروش سهام خزانه را به منظور بهبود ساختار سرمایه ای شرکت، کاهش مبلغ جریان نقدآزاد و همچنین نزدیک شدن ارزش سهم به ارزش واقعی و حمایت تخصصی از سهامداران خرد اعلام کرده بود.

با توجه به سهم 293 میلیاردی شرکت فولاد مبارکه و شناوری 105 میلیارد و 480 میلیون سهمی فولاد مبارکه، یک میلیارد و 424 میلیون و 159 هزار و 208 سهم جهت فروش پیشنهاد شد. قیمت فروش سهام خزانه نیز براساس قیمت روزانه بازار سهم مبنا قراد داده شد.

این شرکت اعلام کرده بود پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت، تعداد سهام خزانه از یک میلیارد و 424 میلیون 124 هزار و 162 سهم به 2 میلیارد و 576 میلیون و 124 هزارو 162 سهام خزانه می رسد.

همچنین بازه ی قیمتی سهام جهت اجرای فروش سهام خزانه، قیمت پایانی سهم در روز انجام معامله در نظر گرفته شده بود. در اولین دوره اجرای سهام خزانه بازه ی زمانی اجرای برنامه فروش آن از زمان اعطای مجوز به مدت 15 روز در نظر گرفته شده بود.

 

  • منبع خبر : کدال