بازدهی که صندوق اوج دماوند در یکسال اول فعالیت خود، نثار سرمایه گذاران نمود 21.7 درصد بود که پیش بینی می شود این بازدهی تا پایان سال مالی جدید به 24 درصد نیز برسد.

به گزارش بورس امروز، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اوج دماوند که پذیره نویسی آن در مهر ماه سال 1400 آغاز شد، در 18 آبان همان سال مجوز فعالیت خود را از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است.

تمام تلاش این صندوق آنست که بیشترین بازدهی ممکن را نصیب سرمایه گذاران خود نماید. پس از طی تنها یکسال مالی از فعالیت خود، سرانجام در شهریور 1401، سود یک دوره مالی خود را به حساب سرمایه گذاران واریز نمود. بازدهی که این صندوق در یکسال اول فعالیت خود، نثار سرمایه گذاران نمود 21.7 درصد بود که پیش بینی می شود این بازدهی تا پایان سال مالی جدید به 24 درصد نیز برسد.

در پایان آبان سال جاری از کل دارایی های این صندوق 50.8 درصد به سرمایه گذاری در سهام و 43.12 درصد به اوراق مشارکت تعلق دارد؛ در نتیجه این صندوق با وجود درصد بالای سرمایه گذاری های خود در سهام می تواند بازدهی بیشتری را برای سرمایه گذارانش  به ارمغان آورد.

لازم به ذکر است که ریسک و بازدهی دو آیتمی هستند که در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند. این صندوق با سرمایه گذاری در سهام، ریسک بیشتری را متحمل می گردد اما از سوی دیگر تلاش دارد تا به این واسطه بازدهی بیشتری را عاید سرمایه گذارانش نماید.

صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند در دوره سه ماهه منتهی به شهریور 1401 توانسته از سود سهام تحت تملک خود درآمدی معادل 11 میلیارد و 74 میلیون و 776 هزار و 352 ریال، را کسب نماید. با نگاهی به اواخر روزهای بازار می توان دریافت که بازدهی این صندوق از بازدهی بازار بیشتر است.

بیشتر بخوانید:  فرصت سرمایه گذاری در نماد همراه

به عنوان مثال از 24 شهریور تا 31 شهریور 1401 که بازار دارای بازدهی 2.44 درصدی بود، بازدهی که این صندوق برای سرمایه گذاران خود ایجاد نمود معادل با 2.54 درصد بود. این صندوق با سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت و ایجاد سپرده های بانکی توانسته بستری را برای افراد با روحیه ریسک پذیری پایین تر نیز فراهم نماید.

در همین راستا نیز بازدهی بیشتری را نسبت به بازار ایجاد نماید. در یکماهه گذشته ( در یکماهه شهریور سال 1401) که بازدهی بازار 5.33 درصد بود، بازدهی این صندوق نیز 5.81 درصد تعیین گردید.

صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند قصد دارد با افزایش سقف واحدهای خود و به تبع آن افزایش فروش واحد های جدید، بازدهی ذاتی صندوق را که از بازدهی کنونی بسیار بیشتر است را برای سرمایه گذاران خود ایجاد نماید.