شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با سرمایه گذاری 51 هزار میلیارد و 874 میلیون و 232 هزار ریال توانسته در ارزش بازاری معادل با 76 هزار میلیارد و 384 میلیون ریال را کسب نماید.

به گزارش بورس امروز، در سال جاری افشا اطلاعات با اهمیت “تجلی” 14 بار صورت گرفته است.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با سرمایه گذاری 51 هزار میلیارد و 874 میلیون و 232 هزار ریال توانسته در ارزش بازاری معادل با 76 هزار میلیارد و 384 میلیون ریال را کسب نماید.

شرکت مذکور از ابتدای سال جاری تاکنون 14 مرتبه اطلاعیه افشای اطلاعات بااهمیت را منتشر کرده است. این افشا هم از گروه الف و هم از گروه ب بر سامانه کدال منتشر نموده است.

این شرکت در طول این دوره در مزایده های فراوانی شرکت نموده که در اکثر آن ها به عنوان برنده منتخب گردیده است. شکل زیر خلاصه ای از این اطلاعات را نشان می دهد.

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز