یک کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی قیمت واحدهای معامله دو صندوق ارزش و پالایش یکم در بازار سرمایه پرداخت.

عطاالله بابایی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز در اشاره به صندوق ارزش، بر اهمیت عرضه و تقاضا در جذب نقدینگی در این صندوق تاکید کرد که هر گونه رشد قیمتی در بازار سرمایه باید بر اساس ارزش دارایی صورت پذیرد.

وی اظهارداشت: اگر رشد قیمتی صندوق ارزش بر اساس ارزش دارایی‌ها باشد طبق پی بر ای بازار، پایین بودن nav این صندوق نسبت به قیمت واحدهای آن در بازار سرمایه می تواند برای ورود نقدینگی جذاب باشد.

وی ادامه داد: در واقع اگر واحدهای قابل معامله این صندوق در بازار سرمایه بالاتر از ارزش ذاتی آن مورد معامله قرار نگیرد، از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال واقع نخواهد شد.

وی معامله ارزش دارایی ها در قیمتی بیش از ارزش ذاتی را دلیلی برای استقبال آن از سوی بازار سرمایه دانست که با رشد دارایی های آن در آینده، سرمایه گذاران و سهامداران تمایل بیشتری برای خرید خواهند داشت.

بابایی معتقد است که افرادی که نقدینگیشان برای خرید ملک کافی نیست می توانند بخشی از این نقدینگی را در قالب صندوق ارزش وارد بازار سرمایه کنند تا به این واسطه با بهره مندی از افزایش نرخ حوزه مسکن، نگرانی آنها مرتفع شود.
به گفته وی؛ با توجه به زمان کم ورود این صندوق به بازار سرمایه، برای ارزیابی آن به زمان بیشتری نیاز است، اما در مجموع سیاست راه اندازی این صندوق خوب بوده است.

وی با توجه به عدم اطلاع از ارزش دارای های صندوق، قضاوتی هم در این خصوص نداشت.

این کارشناس بازار سرمایه با این حال با توجه به اعلام nav صندوق از سوی فرابورس و قیمت مورد معامله واحدهای صندوق ارزش در بازار سرمایه، قیمت مورد معامله واحدهای صندوق را مناسب ارزیابی کرد که این قیمت ها منجر به فشار فروش صندوق نخواهد شد.

وی در ادامه به صندوق پالایش یکم نیز اشاره کرد که در صورت افزایش قیمت جهانی نفت این صندوق از سوی بازار مورد اقبال بیشتری قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با افت قیمت های جهانی نفت، شاهد افزایش ابطال واحدهای مورد معامله صندوق پالایش یکم خواهیم بود.

عطااله بابایی که قیمت واحدهای مورد معامله صندوق پالایش یکم در بازار سرمایه را مناسب ارزیابی می کرد.