یک کارشناس بازار سرمایه خواستار پرهیز سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر از ورود به معاملات شد.

مجتبی عراقی معاون اقتصادی بازار سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار بورس امروز به رشد قیمت کامودیتی ها پیش بینی کرد که شرکت های کامودیتی محور از بازدهی مناسبی برخوردار شوند.

وی از سوی دیگر  به سود سپرده های بانکی اشاره کرد که این بازدهی را کمتر از بازدهی بازار سرمایه ندانست.

در این میان معاون اقتصادی بازار سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری فرهنگیان معتقد است که بازدهی بازار سرمایه در مدت پیش رو از بازدهی بالاتری نسبت به بازدهی بدون ریسک برخوردار بوده است.

وی بر لزوم نظارت از سوی سازمان بورس بر فعالیت هایی اجرایی بازار سرمایه تاکید و اضافه کرد: سازمان بورس نباید به عنوان مجری در  معاملات وارد شود و با افزایش یا کاهش دامنه‌ی نوسان و ابطال باطل کردن به دستکاری در بازار بپردازد.

مجتبی عراقی با بیان اینکه بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا راه خود را بهتر می یابد، ادامه داد: تصمیمات خلق الساعه و کارشناسی نشده بازار را خراب می‌کند. این درحالیست که دولت باید به سمت اقتصاد پیش‌بینی شده حرکت کند تا بازار  سرمایه قادر به تحلیل مسایل باشد.

وی به رغم تمام ریسک‌های موجود در بازار  مانند برجام، تداوم جنگ روسیه و اتفاقات داخلی کشور تا پایان سال، بازدهی خوبی را برای بازار پیش بینی کرد.