یک کارشناس بازار سرمایه خواستار توازن سود در صندوق های بادرآمد ثابت و نرخ سود بانکی شد تا به این واسطه شاهد خروج سرمایه ها از بازار سرمایه نباشیم.

عظیم ثابت مدیر عامل سبد گردان البرز در گفت وگو با خبرنگار بورس امروز اظهار داشت: در صورت افزایش بازدهی بدون ریسک بازار افزایش یابد، فعالیت در بازار که با ریسک‌هایی همراه است را با مشکل مواجه می سازد.

وی ادامه داد: با کاهش نرخ سود بدون ریسک، تمایل به سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد.

به گفته وی؛ نرخ سود بانکی در حال حاضر در همان کریدور بین 16 تا 20 درصد است، اما در مواردی نرخ سود بین بانکی به بیش از 20 درصد نیز رسیده است که این موضوع سبب شد تا تعدادی از بانک‌ها پیشنهاد پرداخت سود بیش از 20 درصدی یا 23 درصدی را به سپرده گذاران ارائه دهند.

مدیر عامل سبد گردان البرز  بالا بودن سود سپرده گذاری را به زیان بانک‌ها، تولید کنندگان و همچنین سرمایه‌گذاران دانست و ادامه داد: در صنعت بانکداری با افزایش سود سپرده گذاری، مطالبات مشکوک آنها افزایش می یابد و بازپرداخت انجام نمی‌شود، از سوی دیگر سود آوری بانک ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی همچنین افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را منجر به افزایش هزینه های تامین مالی بر تولید عنوان و اضافه کرد: بازه‌ی تولید چندان بالا نیست، لذا با افزایش نرخ سود بانکی، تولید کنندگان مجبور به کاهش سود می شوند. در این میان برای تامین حاشیه سود خود نیز چاره ای جز  افزایش قیمت ندارند که این امر به زیان مصرف کننده است.

وی از کاهش تمایل به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، افزایش تورم در بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بانک ها را از جمله اثرات افزایش نرخ سود بانکی عنوان کرد.

عظیم ثابت خواستار توجه و دقت لازم سیاست‌گذاران در خصوص مدیریت بازارهای موازی شد تا به این واسطه با افزایش بازدهی بدون ریسک منجر به خروج منابع از بازار سرمایه و افزایش تورم در سطح جامعه نشوند.

وی همچنین از سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه خواست که در سیاست‌گذاری‌های خود در صندوق های با درآمد ثابت، بازارگردانی و …هماهنگی و همکاری های لازم را داشته باشد تا بر اساس یک مکانیزم منطقی و قانون نرخ سود بانکی تعیین شود.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر هماهنگی های بازار سرمایه با بانک مرکزی و شورای اقتصادی دولت تاکید کرد که در پی این هماهنگی در داخل بازار مکانیسم طراحی شود تا فعالیت های نادرست صندوق‌های بازار گردانی منجر به دلسردی سهامداران خرد و حقیقی شود.

وی بر لزوم توازن سودآوری صندوق‌ها و نرخ سود بانکی تاکید کرد.