گروه مالی ملت در شرکت های بزرگ و متوسط فراوانی سرمایه گذاری نموده است که با توجه به صورت های مالی نیمه نخست سال جاری، از مابه تفاوت ارزش بازار این شرکت ها در حال حاضر با بهای تمام شده آن ها بابت خرید سهم های این شرکت ها توانسته سود یا ارزش افزوده ای را معادل با 107 هزار میلیارد و 366 میلیون و 728 هزار ریال کسب نماید

به گزارش بورس امروز، گروه مالی ملت با سرمایه 12 هزار میلیارد ریالی، در نیمه نخست سال 1401 برای صاحبان سهام خود درآمدی معادل با 61 هزار میلیارد و 988 میلیون و 357 هزار ریال را رقم زد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با افزایش 33 درصدی همراه بود.

در آمد این شرکت در سال مالی گذشته از رقم 46 هزار میلیارد و 574 میلیون و 244 هزار ریالی برخوردار بود.

مجموع سرمایه گذاری های این هلدینگ در نیمه نخست سال 1401، معادل با 218 هزار میلیارد و 875 میلیون و 126 هزار ریال بود که 24 درصد آن به سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس و 76 درصد نیز به سرمایه گذاری در شرکت های بورسی تعلق دارد. بیشترین سرمایه گذاری های شرکت نیز به سرمایه گذاری در صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تعلق دارد.

این هلدینگ در شرکت های بزرگ و متوسط فراوانی سرمایه گذاری نموده است که با توجه به صورت های مالی نیمه نخست سال جاری، از مابه تفاوت ارزش بازار این شرکت ها در حال حاضر با بهای تمام شده آن ها بابت خرید سهم های این شرکت ها توانسته سود یا ارزش افزوده ای را معادل با 107 هزار میلیارد و 366 میلیون و 728 هزار ریال کسب نماید. همچنین این شرکت از فروش سهام تحت تملک خود توانسته سودی معادل با 335 میلیارد و 575 هزار ریال را به دست آورد.

شرکت فوق با افزایش سرمایه گذاری های خود در مهر ماه و همچنین با افزایش یافتن ارزش بازار شرکت هایی که از قبل بر روی آن های سرمایه گذاری نموده، توانسته است از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه 1401، سود حاصل از افزایش یا کاهش ارزش شرکت های بورسی خود را تا 114 هزار میلیارد و 507 میلیون و 558 هزار ریال افزایش دهد. همچنین این شرکت از سود حاصل از فروش بخشی از سهام صندوق با درآمد ثابت خلیج فارس و صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر در مهر ماه 1401 توانست مبلغ 4 میلیارد و 542 میلیون ریال را به سود خود اضافه نماید.

بیشتر بخوانید:  رشد 31 درصدی درآمدهای "همراه"