از بین شرکت های پتروشیمی اوره ساز، شرکت پتروشیمی خراسان توانسته درآمد صادراتی خود را در مهر 1401 نسبت به یکماه گذشته 16 درصد افزایش دهد.

به گزارش بورس امروز، در میان شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی بازار سرمایه 5 شرکت پتروشیمی اوره تولید می کنند. از بین این شرکت های اوره ساز، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان همچنان گزارش یکماهه مهر خود را در سامانه کدال منتشر ننموده است.

بر اساس فروش “شلرد” در شهریور ماه سال جاری، این شرکت درآمد داخلی معادل با یک هزار میلیارد و 36 میلیون و 650 هزار ریال و درآمد صادراتی معادل با 9 هزار میلیارد و 707 میلیون و 175 هزار ریال را حاصل نموده است. در این بین شرکت های دیگر اوره ساز همگی گزارش ماهانه مهر خود را بر سامانه کدال نشاندند که ما در جدول زیر نیم نگاهی به عملکرد این شرکت ها انداختیم.

بر اساس جدول زیر، بیشترین درآمدهای حاصل شده در این شرکت ها از فروش صادراتی آن ها حاصل گردیده است. همچنین طبق جدول می بینیم که تمامی شرکت ها به جز پتروشیمی خراسان در درآمدهای فروش صادراتی خود با افت مواجه بوده اند. در فروش داخلی نیز هیچکدام از شرکت در یکماهه مهر 1401 نسبت به یکماهه شهریور 1401 هیچگونه پیشرفت چشمگیری را حاصل ننموده اند.

 

ردیفنام شرکتفروش صادراتی مهرفروش صادراتی شهریورتغییرات فروش صادراتیفروش داخلی مهرفروش داخلی شهریورتغییرات فروش داخلی
1پتروشیمی پردیس۲۶,۱۶۹,۶۴۹۶۳,۳۹۲,۷۲۹-58.7%۱,۶۵۲,۸۸۸۱۱,۳۶۶,۴۷۶-85.5%
2پتروشیمی شیراز۱۷,۷۲۷,۶۰۲۳۱,۷۳۷,۱۶۹-44.1%۵,۹۴۳,۳۵۴۵,۵۳۹,۹۵۳7.3%
3صنایع پتروشیمی کرمانشاه۶,۱۴۰,۴۳۳۶,۸۳۷,۴۹۳-10.2%۱,۷۳۷,۲۸۵۲,۵۸۳,۰۴۰-32.7%
4پتروشیمی خراسان۵,۳۷۴,۶۲۵۴,۶۳۱,۷۴۹16.0%۲,۱۰۱,۵۳۰۲,۳۷۸,۷۳۳-11.7%