هیئت مدیره شرکت بیمه دی باید گزارش توجیهی خود را در خصوص افزایش سرمایه 110 درصدی تنظیم و ارائه کنند.

به گزارش بورس امروز، طبق اطلاعیه ای که در 25 آبان 1401 بر سامانه کدال نشست، قرار شد که بیمه دی ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم بر اساس مقررات قانونی و اخذ مجوزهای لازم از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش توجیهی خود را در راستا انجام افزایش سرمایه، تهیه نماید.

بر این اساس شرکت قصد دارد که سرمایه خود را در طی دو مرحله از 5 هزار میلیارد و 950 میلیون ریال به 12 هزار میلیارد ریال افزایش دهد. از 101 درصد افزایش سرمایه مذکور 2 هزار میلیارد و 50 میلیون ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای، و 4 هزار میلیارد ریال آن نیز از محل آورده نقدی و مطالبات سود سهام صورت خواهد گرفت.