سازمان بورس با افزایش سرمایه 49 درصدی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، مجوز “اعتلا” به مبلغ یک هزار میلیارد ریال صادر شد.

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز در 22 خرداد سال جاری توسط حسابرس تایید گردید. سازمان بورس نیز با این افزایش سرمایه 49 درصدی موافقت نمود.

سرمایه شرکت اعتلا البرز  قبل از این 2 هزار میلیارد و 50 میلیون ریال بود. زین پس به 3 هزار میلیارد و 50 میلیون ریال خواهد رسید.

این افزایش سرمایه یک هزار میلیاردی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی می‌باشد.

به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی صورت می گیرد.