حسابرس و بازرس قانونی افزایش سرمایه 30 درصدی شرکت ایران ترانسفو را تایید نمود.

به گزارش بورس امروز، بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو در 12 مهر 1401، حسابرس و بازرس قانونی اظهار نظر کردند.

از نظر حسابرس این افزایش سرمایه 30 درصدی مورد تایید است. در راستای این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 36 هزار میلیارد و 402 میلیون و 756 هزار ریال به 47 هزار میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه مذکور از محل سود انباشته و به منظور افزایش سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی صورت خواهد گرفت.