سهام گروه توسعه مالی مهر آیندگان زیر ارزش ذاتی خود در بازار در حال معامله است.

به گزارش بورس امروز، گروه توسعه مالی مهرآیندگان با سرمایه اولیه ای معادل با 900 میلیون ریال، آغاز به کار کرد. این شرکت در ابتدا با نام سرمایه گذاری آینده نگر و به صورت سهامی عام تاسیس گردید. این شرکت طی چهار مرتبه افزایش سرمایه، سرمایه خود را از 900 میلیون ریال به 30 هزار میلیارد ریال افزایش داده است.

از بین افزایش سرمایه های صورت گرفته، افزایش سرمایه 222 هزار و 122درصدی، 150 درصدی و 100 درصدی شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران انجام شده است. افزایش سرمایه 200 درصدی آن که آخرین افزایش سرمایه این شرکت محسوب می شود، سرمایه شرکت را از 10 هزار میلیارد ریال به 30 هزار میلیارد ریال افزایش داده، از محل سود انباشته بوده است.

شرکت سرمایه گذاری اهداف از سرمایه گذاران عمده این شرکت به شمار می رود که 77.93 درصد از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است.

این شرکت سرمایه گذاری توانسته در نیمه اول نخست سال جای نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، درآمدهای خود را 16 درصد افزایش دهد و از 21 هزار میلیارد و 596 میلیون و 737 هزار ریال به 24 هزار میلیارد و 945 میلیون و 872 هزار ریال برساند. در همین راستا این شرکت توانسته سود خالصی معادل با 22 هزار میلیارد و 983 میلیون و 809 هزار ریال را کسب نماید.

حدود 17 درصد از سرمایه گذاری های گروه توسعه مالی مهر آیندگان به سرمایه گذاری در شرکت های چند رشته ای صنعتی و پس از آن حدود  11.5 درصد به سرمایه گذاری در رشته سیمان، آهک و گچ تعلق دارد.

در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1401، این شرکت 92 هزار میلیارد و 544 میلیون و 157 هزار ریال سرمایه گذاری کرده است که حدود 76 درصد آن به شرکت های بورسی و مابقی به شرکت های غیر بورسی تعلق دارد در نتیجه درصد بیشتری از پرتفوی این شرکت، به شرکت های فعال در بازار سرمایه تعلق دارد.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان که حقوق صاحبان سهام آن برابر با 68 هزار میلیارد و 19 میلیون و 385 هزار ریال می باشد توانسته در نیمه نخست سال جاری از مابه تفاوت بهای تمام شده سهام های تحت مالکیت خود نسبت به ارزش بازار آن ها در حال حاضر سودی 162 هزار میلیارد و 664 میلیون و 974 هزار ریالی را کسب نماید. با در نظر گرفتن اینکه ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های این شرکت صفر است و همچنین بهای تمام شده شرکت های خارج از بورس نیز 22 هزار میلیارد و 564 میلیون و 117 هزار ریال می باشد می توان خالص ارزش دارایی های این شرکت را به صورت تقریبی و به ازای تعداد سهام 30 میلیاردی خود، معادل با 8 هزار و 442 ریال در نظر گرفت.