به همت شرکت بیمه دی، «زنگ بیمه» در مدارس استان کرمانشاه نواخته شد.

به گزارش بورس امروز، در سال‌های اخیر طرح «زنگ بیمه» با هدف توسعه‌ی فرهنگ بیمه و آموزش مفاهیم بیمه‌ای در سنین پایه از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا ‌ابلاغ شده است. در این راستا شرکت بیمه دی طی استقبال و همراهی با برنامه‌ی فوق، در مدارس استان کرمانشاه به فعالیت پرداخته است.

باوندپور مدیر بیمه دی در استان کرمانشاه در این باره اظهار داشت؛ برگزاری چنین مراسمی که با نمایش، مسابقه، اهداء جوایز، کتاب و محصولات فرهنگی همراه است. این امر می‌تواند ضمن ایجاد شادی و نشاط در میان دانش آموزان، موجب آشنایی ایشان با مفاهیم بیمه‌ای شده و ضریب نفوذ بیمه در سراسر کشور را تقویت نماید.

گفتنی است شرکت بیمه معلم همگام با صنعت بیمه کشور، با هدف اجرای این رویداد مطابق سال‌های گذشته، با حضور کارشناسان توانمند خود و اجرای برنامه‌های خاص در فضای شاد تاثیر خود را بر عمومی کردن مفاهیم بیمه‌ای می‌گذارد.

  • منبع خبر : روابط عمومی بیمه دی