قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز دوشنبه با ۳.۰۵ دلار افزایش ۹۵.۳۰ دلار معامله شد.

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز دوشنبه با ۳.۰۵ دلار افزایش ۹۵.۳۰ دلار معامله شد.

به گزارش معدن ۲۴،قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۳.۰۵ دلار افزایش ۹۵.۳۰ دلار معامله شد.

سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با ۳.۰۵ دلار افزایش ۱۰۵.۶۰ دلار معامله شد.

شمش فولاد درچین با ۱۰.۰۶ دلار افزایش ۵۰۶.۴۹ دلار معامله شد

زغال‌سنگ با ۲ دلار کاهش ۲۷۹.۵۰ دلار معامله شد.