شرکت فرمان خودرو سپاهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ درآمد عملیاتی که از فروش محصولات تولید‌شده خود شناسایی کرد نزدیک به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش بورس امروز؛ علی رغم رشد تجمیعی درآمد در سال جاری “خفرمان” در مهرماه به سمت افزایش درآمد نچرخید.

خفرمان در مهر ماه گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ درآمد عملیاتی که از فروش محصولات تولید‌شده خود شناسایی کرد نزدیک به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان بود.

همچنین “خفرمان”  از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه سال جاری نیز از فروش محصولات خود به درآمد تجمیعی ۱۳۹ میلیارد تومانی دست‌یافت.