روز یکشنبه 22 آیان 1401, 20 معامله بلوکی به ارزش 2 هزار و 770 میلیارد و 809 میلیون و517 هزار ریال و به حجم 278 میلیون و417 هزارو 349 سهم در بورس تهران صورت پذیرفت.

به گزارش بورس امروز؛ روز یکشنبه 22 آیان 1401, 20 معامله بلوکی به ارزش 2 هزار و 770 میلیارد و 809 میلیون و 517 هزار ریال و به حجم 278 میلیون و417 هزارو 349 سهم صورت پذیرفت. از این تعداد، 4 معامله به شرکت پتروشیمی جم، 2 معامله به شرکت سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)،  2 معامله بلوکی به تراکتورسازی ایران و سایر معاملات به شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، توسعه شهری توس گستر، سرمایه گذاری صدر تامین، شرکت ملی صنایع مس ایران، پترو شیمی شیراز، پلی پروپیلن جم- جم پیلن، پتروشیمی پارس، دارو پخش، سرمایه گذاری دارویی تامین، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در نهایت به صنعتی زر ماکارون تعلق داشت.

ازبین معاملات صورت گرفته  بیشترین سهم به شرکت معدنی و صنعتی گل گهربه ارزش 407 میلیاردو 500 میلیون ریال و یه ترتیب به شرکت های توسعه شهری توس گستر, پتروشیمی جم, سرمایه گذاری صدر تامین,شرکت ملی صنایع مس ایران, سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)، پترو شیمی شیراز, پلی پروپیلن جم- جم پیلن, تراکتورسازی ایران ,پتروشیمی پارس, دارو پخش, سرمایه گذاری دارویی تامین, ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس, صنایع پتروشیمی خلیج فارس, صنعتی زر ماکارون تعلق دارد.

ازبین معاملات صورت گرفته بیشترین سهم به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 50 میلیون سهم، شرکت ملی صنایع مس ایران 47 میلیون و 619 هزار سهم، توسعه شهری توس گستر 46 میلیون سهم، پتروشیمی پارس 44 میلیون سهم، سرمایه گذاری صدر تامین 33 میلیون و 445 هزار سهم، سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) 15 میلیون و 470 هزار سهم، پتروشیمی جم 9 میلیون سهم، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 7 میلیون 544 هزار و 434 سهم، صنعتی زر ماکارون 6 میلیون و 650 هزار سهم، تراکتورسازی ایران 6 میلیون و 100 هزار سهم، سرمایه گذاری دارویی تامین 5 میلیون و 200 هزار سهم، دارو پخش 2 میلیون و 800 هزار سهم، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس یک میلیون سهم، پلی پروپیلن  جم- جم پیلن یک میلیون سهم تعلق داشت.