در 5 سال اخیر روال تقسیم سود در شرکت نفت ایرانول بدین صورت بوده است که هر ساله به صورت میانگین حدود 90 درصد از سود محقق شده خود را در بین سهامداران تقسیم کرده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت نفت ایرانول در سال 1381 تأسیس گردید و در سال 1391 نیز در فرابورس ایران پذیرفته و عرضه گردید. این شرکت هم اکنون در سه بخش پالایشگاه روغن سازی تهران، پالایشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع ظرف سازی و بسته بندی، به فعالیت مشغول است.

سرمایه اولیه این شرکت در آغاز فعالیت خود در فرابورس ایران تنها 1 هزار میلیارد ریال بوده است. این شرکت تنها با سرمایه 700 میلیارد ریال به فعالیت مشغول شد و در زمان پذیره نویسی در سال 1396، سرمایه خود را معادل با 300 میلیارد ریال افزایش داد. پس از سال 1396 نیز این شرکت سرمایه خود را حدود صد در صد افزایش داده و از 1 هزار میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال رساند.

در 5 سال اخیر روال تقسیم سود در این شرکت بدین صورت بوده است که هر ساله به صورت میانگین حدود 90 درصد از سود محقق شده خود را در بین سهامداران تقسیم کرده است. جدول زیر نیز خلاصه ای از روال تقسیم سود این شرکت را در 5 سال اخیر نشان داده است.

کلیه اقلام بر حسب میلیون ریالکلیه اقلام بر حسب ریال
سالسرمایهدرآمد عملیاتیسود خالصدرصد تقسیم سودسود مجمع به ازای هر سهمسود تقسیمی
14002,000,00087,924,86815,972,73996درصد7,9867,650
13992,000,00051,595,24710,689,33994درصد5,3455,000
13982,000,00030,623,0023,022,494100درصد1,5001,500
13972,000,00020,919,3812,778,64989درصد1,6231,450
13962,000,00012,944,7072,121,26394درصد1,0611,000

 

همچنین روند درآمدزایی و سوداوری این شرکت در طی 5 سال اخیر یک روند صعودی را طی نموده است. درآمد عملیاتی شرکت نفت ایرانول از سال 96 تا سال 1400 به ترتیب با رشد 62 درصدی، 46 درصدی، 68 درصدی و 70 درصدی همراه بوده است. در راستای افزایش درآمد شرکت سوداوری شرکت نیز در هر سال نسبت به سال گذشته با افزایش 31درصدی، 9 درصدی، 254 درصدی، و 49 درصدی مواجه گردیده است.

حال قصد داریم بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نفت ایرانول را با استفاده از مدل ریاضی دوپونت به صورت جزئی بررسی کنیم. طبق این مدل، بازده حقوق صاحبان سهام از سه بخش حاشیه سود خالص، گردش دارایی و نسبت اهرمی تشکیل می شود.

بر اساس آخرین صورت های مالی منتشر شده از این شرکت که صورت های مالی سه ماهه منتهی به خرداد 1401 می باشد، حاشیه سود خالص شرکت نفت ایرانول برابر با 14 درصد می باشد. بر این اساس می توان گفت که این شرکت به ازای هر 100 میلیون تومان فروش خود سودی را معادل با 14 میلیون تومان بدست خواهد آورد.

نسبت گردش دارایی های این شرکت نیز معادل با 69 درصد بوده است که این نسبت نشان دهنده عملکرد مطلوب شرکت و درآمد بیشتر به ازای هر یک ریال از دارایی تولیدی این شرکت نفتی بوده است. نسبت دارایی شرکت نفت ایرانول به حقوق صاحبان سهام این شرکت حدود 193 درصد بوده است.

این نسبت که یک نسبت اهرمی است نشان دهنده توانایی شرکت در انجام تعهدات بلند مدت و میان مدت خود خواهد بود. همچنین میزان منابع مالی این شرکت برای تسویه بدهی ها و حقوق صاحبان سهام کاملا به اندازه خواهد بود.

در نتیجه، شرکت نفت ایرانول در سودسازی، در گردش دارایی های خود و در پرداخت بدهی های خود بسیار موفق عمل کرده است.