شرکت پلی اکریل ایران از اقدامات خود جهت رفع توقیفات سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ “شپلی” برای رفع توقیفات سازمان تامین اجتماعی 675 میلیارد پرداخت کرد.

سید محمد کاظمی مدیر عامل و ناِیب رِیس هِیت مدیره شرکت پلی اکریل ایران با بیان این مطلب افزود: که بر اساس این پرداخت، شرکت پیگیری های لازم را جهت رفع بازداشتی ها و توقیفات ناشی از بدهی سازمان تامین اجتماعی انجام داده است.

وی افزود: به موجب نامه های صادره از سازمان تامین اجتماعی به بانک ها و دوایر ثبت اسناددرسمی اصفهان و مشهد، دستور رفع بازداشتی ها از حسابهای بانکی و املاک متعلق به زمین، کارخانه، مهمانسرا و ساختمان اداری مشهد اخذ گردیده است.

کاظمی افزود: شپلی برای رفع توقیفات بازداشتی ها طی روزهای آتی اقدام خواهد کرد. و مورد افشا قرار خواهد گرفت.

 

به گزارش بورس امروز،در مواردی شخص یا شرکت می­ تواند تقاضای رفع اثر از اموال توقیفی نماید مانند: توقیف اموال محکوم علیه که قانون‌گذارآن­ها را غیرقابل توقیف معرفی کرده است.

اگر این اموال توقیف گردد محکوم­ علیه می ­تواند تقاضای رفع اثر از اموال توقیفی از دادگاه بنماید.

همچنین شخصی یا شرکتی که اموالش در تامین خواسته یا دستور موقت توقیف شده، در صورتی که خواهان ظرف مهلت مقرر در قانون، اقدام  به طرح دادخواست اصلی ننماید.

همچنین شخص بدهکار پس از پرداخت دین یا مرتفع شدن علت توقیف اموالش توسط شخص ثالث، می­ توانند از دادگاه این درخواست را بنماید، علاوه بر این در صورتی که شخصی که اموال وی توقیف شده است.

غیر از مدیون باشد و یا زمانی که سمت داین و مدیون در شخص مدیون جمع شود، می­ توانند از دادگاه رفع اثر از اموال توقیفی خود را بخواهد.