در گذشته ناشران بازار سرمایه  قبل از انتشار گزارشات مالی خود، آنها را به سازمان ارائه می‌کردند تا پس از بررسی این گزارشات مالی، انتشار یابد.

به گزارش بورس امروز؛ در گذشته ناشران بازار سرمایه  قبل از انتشار گزارشات مالی خود، آنها را به سازمان ارائه می‌کردند تا پس از بررسی این گزارشات مالی، انتشار یابد. اما متاسفانه وقتی به خود ناظر به عنوان منبع انتشار انتقاداتی واقع است، لذا نمی توان انتظار تصحیح رویه های اشتباه از سوی ناشران را داشت.

به عنوان نمونه هیچ نظارتی بر ارائه گزارش شرکت‌ها وجود ندارد. یکی از رویه های اشتباه در انتشار گزارش های پالایشی هاست. به گونه ای که پس از انتشار گزارش‌های فصلی، میان دوره و یا پایان دوره ای از سوی پالایشی ها، بازار شاهد اصلاحیه این گزارش هاست.

این درحالیست که یک بازار سرمایه سالم، از مشوق ها و جریمه‌هایی برای انتشار به موقع اطلاعات برخوردار است. انتشار دیرهنگام گزارش‌های مالی باید از تذکرات و اعمال قوانین بر نماد معاملاتی برخوردار باشد تا منجر به انتشار به موقع گزارشهای مالی شود و مانع از بهره برداری مدیران شرکت از اطلاعات در انتشار دیرهنگام باشد.

در واقع با انتشار به موضع گزارشات مالی و عدم برخورداری این گزارشات از اصلاحیه ها، بازار به سمت تحلیل محوری سوق می دهد و شاهد فاصله‌ی زیاد سود گزارش شده با تحلیل نخواهیم بود. اما انتشار گزارش‌های در آخرین روزهای مهلت قانونی منجر می شود تا مدیران آن شرکت با بهره برداری از فضای موجود به خرید یا فروش سهم قبل از انتشار گزارش مبادرت ورزند.

در نهایت باید تاکید کنم ارایه صورت های مالی میان دوره ای که با هدف گزارشگری بهنگام تر اطلاعات انجام می شود، می تواند به شفافیت بیشتر بازار سرمایه منجر شود. از این طریق باعث تصمیم گیری مطلوبتر استفاده کنندگان گزارش های مالی، از جمله سرمایه گذاران شود.

  • نویسنده : کیوان فرجیان- تحلیل گر بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز