افزایش سرمایه 1300 هزار میلیاردریالی به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت چين چين صورت می پذیرد.

به گزارش بورس امروز، با افزایش سرمایه “غچین” موافقت شد.

پيوست طرح گزارش توجيهي افزايش سرمايه از مبلغ 840 ميليارد ريال به 2 هزار و 140 ميليارد ريال اعلام گردید.

این افزایش سرمایه درمجتمع کشت و صنعت چین چین از محل سود انباشته خواهد بود. 

هدف از این افزایش سرمایه بهبود ساختار مالي از طريق حفظ نقدينگي موجود می باشد.

پیشنهاد این افزایش سرمایه از سوی هیئت مدیره شرکت غچین جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال گردیده است.

  • منبع خبر : کدال