افزایش سرمایه 1500 هزار میلیارد ریالی به پیشنهاد هیئت مدیره  شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت (صندوق بازنشتگی کشوری) صورت می پذیرد.

به گزارش بورس امروز؛ براساس این پیشنهاد سرمایه شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری از 1500میلیارد ریال به 300 میلیارد ریال افزایش می یابد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته خواهد بود .

هدف از این افزایش سرمایه  100 درصدی “مدیریت” گسترش فعالیت ها جهت تامین منافع سرمایه داران می باشد.

گزارش مطروحه از سوی هیئت مدیره، جهت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی ارسال گردیده است.

 

  • منبع خبر : کدال