شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان  از فروش تعداد 1 میلیون و 700 هزار سهم قیستو به مبلغ بیش از 44 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ سهام “قثابت” به فروش رفت. شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان  از فروش تعداد 1 میلیون و 700 هزار سهم قیستو خبر داد.

همچنین مبلغ 44 میلیارد و 954 میلیون و 324 هزار ریال درآمد حاصل از فروش این سهام است. نرخ فروش 26 هزار و 614 ریال است.

 

 

  • منبع خبر : کدال