"کچاد" پیشنهاد افزایش سرمایه 142 درصدی را پیشنهاد کرد.

به گزارش بورس امروز، بر اساس این پیشنهاد سرمایه این شرکت از 119 هزار میلیارد ریال به 288 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد. این افزایش سرمایه 169هزار میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته صورت می پذیرد.

هدف از این افزایش سرمایه به منظور  تأمين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرح‌هاي توسعه در دست اجرا که شامل احداثِ نيروگاه سيکل ترکيبي به ظرفيتِ اسميِ 546 مگاوات در اردکان، احداثِ کارخانه فروآلياژها، احداثِ خطِ توليدِ فرآورده‌هاي نسوز، احداثِ کارخانه اکسيژن می شود، اعلام شده است.

همچنین مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌‌هاي سرمايه‌پذير جبرانِ مخارجِ انجام شده بابت تحصيلِ سرمايه‌گذاري‌ها (خريدِ سهام و تأسيس شرکت) نیز از دیگر اهداف این افزایش سرمایه اعلام شده است.

جبرانِ مخارجِ سرمايه‌اي انجام شده بابت خريد و ساخت دارايي‌هاي سرمايه‌اي (ساختمان و تأسيسات، ماشين‌آلات و تجهيزات، وسايل نقليه و …) موضوع دیگر مورد اشاره این افزایش سرمایه عنوان شده است.

و در نهایت تکميلِ طرح‌هاي در دست اجرا و توسعه تأمين بخشي از سرمايه در گردش مورد نياز شرکت به منظور تأمينِ سنگ (استخراج و خريد) از جمله مواردی است که شرکت را ملزم به اجرای این افزایش سرمایه نموده است.

گزارش افزایش سرمایه پیشنهاد هیئت مدیره  جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.