حسابرس و بازرس قانونی شرکت ذوب آهن اصفهان با افزایش سرمایه 15 درصدی این شرکت موافقت کرد.

به گزارش بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی شرکت ذوب آهن اصفهان با افزایش سرمایه 15 درصدی این شرکت موافقت نمود.

پیشنهاد این افزایش سرمایه در 26 مهر 1401 توسط هیئت مدیره این شرکت صادر گردید.

در پی این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 61 هزار میلیارد و 503 میلیون و 538 هزار و 554 ریال به 71 هزار میلیارد و 13 میلیون و 538 هزار و 554 ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی این شرکت خواهد بود.