به گزارش بورس امروز؛ تغییرات در دامنه نوسان و افزایش آن می تواند روند مناسبی باشد البته اگر حجم مبنا به طور متوازن و در کنار هم تغییر یابد. بازار  سرمایه در حال حاضر با چالش های بزرگ تری مانند نرخ بهره بین بانکی مواجه است، چشم انداز اقتصادی درستی باید در بازار شکل گیرد تا […]

به گزارش بورس امروز؛ تغییرات در دامنه نوسان و افزایش آن می تواند روند مناسبی باشد البته اگر حجم مبنا به طور متوازن و در کنار هم تغییر یابد. بازار  سرمایه در حال حاضر با چالش های بزرگ تری مانند نرخ بهره بین بانکی مواجه است، چشم انداز اقتصادی درستی باید در بازار شکل گیرد تا شاهد رونق در بازار سرمایه باشیم. نبود نقدینگی در بازار معضل مهمی است که منجر به فرار سرمایه شده است و ریسک حضور در بازار سرمایه را افزایش داده است به گونه ای که حضور در بازار پایه با نوسان کمتر برای سرمایه گذاران پررنگ تر شده است.

  • نویسنده : مجید حسن پور – مدیر تحلیل شرکت سرمایه گذاری آذر
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز