شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر از افزایش سود عملیاتی و سود خالص این شرکت در 9 ماهه منتهی به شهریور 1401 خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ علی سلگی در خصوص دلایل افزایش درآمدهای عملیاتی و سود خالص نسبت به دوره ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ گفت: درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ میزان ۶۱ درصد رشد داشته است که عمدتا به دلیل افزایش نرخ های فروش می باشد.

وی افزود: با وجود افزایش تورم و شرایط اقتصادی این شرکت از طریق مدیریت هزینه‌ها، سود عملیاتی و سود خالص شرکت  نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۳۱ درصد و ۶۱ درصد افزایش یافته است.