مجامع   بورس اوراق بهادار 1- آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامين سرمايه نوين – نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : در ساعت 13:30 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/18 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – […]

مجامع

 

بورس اوراق بهادار

1- آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامين سرمايه نوين – نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 13:30 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/18 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – خيابان آفريقا – بالاتر از خيابان اسفنديار – خيابان گل آذين – پلاک 23 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

 

فرابورس

1-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنايع شيميايي کيمياگران امروز – نماد: شکام

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/18 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهائي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک 6، مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي، سالن دکتر عادل آذر (آمفي تئاتر) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سایر موارد

 

2-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند تربت حيدريه – نماد: قتربت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/04/31

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/18 در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس بلوار سجاد – سجاد 1 – سالن اجتماعات طبقه دوم موسسه فرهنگي روزنامه قدس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/04/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

 

3-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/18 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ميدان فاطمي خيابان شهيد گمنام شماره 14 سالن اجتماعات انجمن صنفي کارخانه هاي قندو شکر ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/03/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره