به گزارش بورس امروز؛ شرایط نامساعد بازار  سبب شده است تا محرک های موجود تاثیری بر بهبودی بازار نداشته باشد به گونه ای که اصلاحات در بازار جزیی محسوب می شوند و تاثیری بر بازار ندارند. در حال حاضر بازار در بخش قانون گذاری و سیاست گذاری با آیین نامه ها و دستور العمل هایی مواحه […]

به گزارش بورس امروز؛ شرایط نامساعد بازار  سبب شده است تا محرک های موجود تاثیری بر بهبودی بازار نداشته باشد به گونه ای که اصلاحات در بازار جزیی محسوب می شوند و تاثیری بر بازار ندارند. در حال حاضر بازار در بخش قانون گذاری و سیاست گذاری با آیین نامه ها و دستور العمل هایی مواحه است که به صورت مقطعی در بازار مطرح می شوند؛ به عنوان مثال دامنه ی نوسان که دوره ای نامتقارن بود، اکنون از تنوع برخوردار است و این تنوع به بهبود شرایط بازار سرمایه کمکی نکرده است. متفاوت بودن دامنه ی نوسان در سهم ها نیز منجر به عدم تقارن در بازار شده است. بر این اساس باید دامنه نوسان نیز در دیگر سهام تغییر یابد. یکی از اصلی ترین مشخصه های بازار سرمایه، توزیع یکسان اطلاعات است. آنچه که در حال حاضر همرده با دامنه ی نوسان رخ داده، تغییر ساعت معاملاتی برای برخی از نمادهاست. به گونه ای که برخی از نمادها طبق روال سابق تا ساعت 12:30 مورد معامله قرار می گیرند و تعداد دیگری نیز تا ساعت 13 معامله می شوند. این موضوع سبب بروز خلل در کارآیی بازار می شود. با اعمال تمام این اصلاحات در تمامی نمادها به نظر می رسد که همگرایی در ارزش واقعی تمامی سهام صورت پذیرد. همچنین انعکاس ارزش ذاتی یک سهم در قیمت آن ممکن است، مشمول مرور زمان شود و تحقق این موضوع در نمادها متفاوت است. لذا تصمیمات در بازار باید در راستای تسهیل نقدشوندگی باشد نه آنکه کارآیی بازار زیر سوال برده شود. متولیان بازار سرمایه در تعیین دامنه های متفاوت در نمادها قطعا به شکل دقیق این روند را بررسی کرده اند و به شکل آماری از این تصمیم خود دفاع می کنند. اما آنچه که حائز اهمیت است اثرگذاری این تصمیمات بر کارآیی بازار است و از انتشار نامناسب اطلاعات بازار جلوگیری شود.

  • نویسنده : حسن فتحی – مدیر تحلیل شرکت کارگزاری دانایان پارس
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز