هیئت مدیره شرکت سیمان تهران پیشنهاد افزایش سرمایه ای 871 درصدی را ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت سیمان تهران پیشنهاد افزایش سرمایه ای 871 درصدی را ارائه داد.

در پی این افزایش سرمایه، سرمایه این شرکت از یک هزار و 750 میلیون ریال به 17 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج انباشته شرکت صورت خواهد پذیرفت.