بانک شهر از فروش 158 رقبه از املاک مازاد خود را با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات ( اجاره به شرط تملیک ) مزایده برگزار می‌کند.

به گزارش بورس امروز؛ بانک شهر از فروش 158 رقبه از املاک مازاد این بانک با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات

(اجاره به شرط تملیک) مزایده برگزار می‌کند.

بانک شهر در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد تا 158 رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های درج شده در آگهی با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ 14 تا 25 آبان با شرایط نقد، نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک) و نقد و اقساط به فروش رساند.

متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات و راهنمایی، هماهنگی  از محل و دریافت اوراق مزایده با پرداخت هزینه مربوطه و تسلیم پیشنهادها همه روزه از ساعت 9 صبح الی 15 باستثناء ایام تعطیل رسمی بازدید کنند.

آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت، روز چهارشنبه 25 آبان سال جاری ساعت15 و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفاً در نشانی ذکر شده می باشد. جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون شرکت و ناظرین در روز سه شنبه مورخ 1 آذر سال جاری ساعت 10 صبح است.