مدیر عامل شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان در خصوص رشد سود عملیاتی بیش از 30 درصد در 9 ماهه منتهی به سال جاری توضیح داد.

به گزارش بورس امروز؛ احسان تابش در خصوص تغییرات بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی شرکت را عمدتا بابت سود فروش دو واحد تجاری ساختمان فرهنگ و فروش سهام بورسی عنوان کرد که در سه ماهه تابستان سال ۱۴۰۱ محقق شده است.

وی افزود: کاهش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتا به دلیل اصلاح سند فروش دارایی ثابت بوده و کاهش سرمایه گذاری ها نیز بابت فروش دو واحد تجاری ساختمان فرهنگ می باشد.

تابش تاکید کرد: با توجه به برنامه افزایش سرمایه در شرکت فرعی توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا، کلیه مطالبات شرکت های وابسته از شرکت مذکور به این شرکت منتقل گردید، این موضوع منجر به افزایش حسابهای دریافتنی و پرداختنی گردیده است و افزایش سایر حسابهای دریافتنی به دلیل تقسیم سود سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در مجمع عمومی عادی سالیانه آنها می باشد.

مدیر عامل کنگین در پایان گفت: تسویه تسهیلات بانک سپه (انصار سابق) از محل واگذاری ۲ واحد تجاری ساختمان فرهنگ دو در مورخ 25 مرداد سال جاری انجام گردید و با عنایت به اینکه این فرآیند به صورت غیر نقدی صورت پذیرفته است، لذا جزو معاملات غیر نقدی بوده و در صورت جریانات وجوه نقد منعکس نگردیده است.