تامین سرمایه  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامين سرمايه امين – نماد: امين(تامين سرمايه امين) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر(عج) بالاتر از تقاطع ميرداماد […]

 

 تامین سرمایه

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامين سرمايه امين – نماد: امين(تامين سرمايه امين)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر(عج) بالاتر از تقاطع ميرداماد خيابان قباديان غربي پلاک 51 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

“وصنعت”

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت – نماد: وصنعت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/05/31

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، بالاتراز جام جم ،خيابان استقلال ، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش،سالن شهيد آويني برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/05/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره