سرمایه گذاری صدر تامین با گذشت دو ماه از پیشنهاد افزایش سرمایه ۶۵ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی درباره مراحل پیشرفت این تامین مالی، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش بورس امروز؛ سرمایه گذاری صدر تامین با گذشت دو ماه از پیشنهاد افزایش سرمایه 65 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی درخصوص مراحل پیشرفت این تامین مالی، دست به شفاف سازی زد.

بر این اساس، “تاصیکو” اعلام کرد: گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه از 3.1 به 5.1 هزار میلیارد تومان، توسط سازمان حسابرسی در حال رسیدگی است و به محض دریافت گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه مزبور جهت برگزاری مجمع فوق العاده در سامانه کدال بارگذاری خواهد شد.

بنابراین گزارش، سرمایه گذاری صدر تامین 8 شهریور ماه از برنامه افزایش سرمایه 65 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد تا سرمایه فعلی را به منظور جبران مخارج سرمایه ای ،بهینه کردن پرتفوی و اصلاح ساختار مالی از 3.1 به 5.1 هزار میلیارد تومان برساند.

  • منبع خبر : کدال