شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان برنده مزایده 20 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه سپهر شد.

به گزارش بورس امروز؛  شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بابت خرید 20 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه سپهر متعلق به بانک سرمایه به ارزش کل 23 میلیون 501 هزار ریال برنده مزایده گردیده است . گفتنی است انعقاد قرارداد خرید سهام مزبور منوط به اخذ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مجوزهای مربوطه می باشد.